Forum Aglomeracji

Zapraszamy Państwa do udziału w konferencji podsumowującej projekt "Konsultacje Poznania"

Termin: 28 listopada 2022 r. Miejsce: World Trade Center, ul. Bukowska 12, 60-810 Poznań*

Rejestracja uczestników- KLIKNIJ TUTAJ

Program wydarzenia jest oparty o panele nawiązujące do problematyki życia w mieszkańców Poznania oraz aglomeracji poznańskiej. Kluczowym elementem konferencji będzie zaprezentowanie wyników badania ankietowego prowadzonego od listopada ubiegłego roku(2021 r.) do października bieżącego roku(2022 r.) wśród mieszkańców Poznania, przez Fundację Wielkopolską Pracownię Pomysłów w ramach projektu "Konsultacje Poznania".

AGENDA

11.30 - 12.00  Rejestracja uczestników. 

12.00 - 12:05  Rozpoczęcie konferencji. 

12:05 - 12:30  Prezentacja wyników badań w projekcie Konsultacje Poznania.  

12.35 - 13:25  Panel aglomeracyjny.

13:30 - 14:15  Panel mieszkaniowy.

14:15 - 14:50  Przerwa obiadowa.

14.55 - 15:40  Panel ekologiczny.

15:45 - 16:30  Panel transportowy.  

16.35 - 16:55  Przerwa kawowa.

17:00 - 17:45  Panel osiedlowy . 

17:45 - 17:50  Zakończenie konferencji. 

Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny. Serdecznie zapraszamy. 

 

OPISY PANELI TEMATYCZNYCH

PANEL AGLOMERACYJNY

Mieszkańcy dużych polskich miast wyprowadzają się do sąsiednich gmin, jednocześnie wciąż ucząc się i pracując w mieście. Trend suburbanizacji stwarza zarówno nowe szanse jak i zagrożenia. 

Czy możliwe jest sprawne funkcjonowanie gmin w ramach jednej aglomeracji? Czy związki metropolitalne to przyszłość? 

Podczas tego panelu m.in. prezydenci, starostowie, wójt czy posłowie ze stolic województw jak i gmin z nimi sąsiadujących, podzielą się swoimi doświadczeniami. Ta dyskusja to nie tylko wymiana cennych doświadczeń, a przede wszystkim wzajemna inspiracja. 

PANELIŚCI

Jarosław Gowin- Poseł na sejm RP i były Wicepremier. Doktor nauk humanistycznych. 

Marian Szkudlarek- Burmistrz Swarzędza. Asbsolwent Politechniki Poznańskiej oraz licencjonowany zarządca nieruchomości.

Tadeusz Zysk- polski wydawca, psycholog społeczny i socjolog. Doktor nauk humanistycznych.

Piotr Krzystek- prawnik, polityk i samorządowiec, prezydent Szczecina od 2006 r.

Andrzej Grzyb- doktor nauk ekonomicznych. Rolnik i samorządowiec, poseł na Sejm, były poseł do Parlamentu Europejskiego. 

 

PANEL TRANSPORTOWY

Kto stoi w miejscu ten się nie rozwija - rosnące koszty funkcjonowania komunikacji miejskiej utrudniają inwestycje oraz wpływanie na mobilność mieszkańców dużych ośrodków miejskich. W mieście rozwija się coraz więcej, różnych środków transportu, które wymagają wzajemnego skoordynowania, by być w pełni funkcjonalnymi dla mieszkańców. 

Czy 15. minutowe miasta mają szansę zaistnienia? 

Czy transport współdzielony jest przyszłością? 

Czy strefy czystego transportu i inne formy ograniczania ruchu samochodów w centrach miast mają szansę przyjąć się w Polsce? A może jednak zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców, skupić się na budowie parkingów i walce z korkami? 

Zaproszeni goście w świetle wyników najnowszych badań, omówią strategię rozwoju samorządów w tym obszarze. 

PANELIŚCI

Paweł Sowa- Radny Miasta Poznania, absolwent gospodarki przestrzennej na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM.

Michał Leszczyński- inżynier transportu, absolwent Politechniki Poznańskiej. 

dr Michał Beim- Ekspert ds. transportu. Współpracownik Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego. Absolwent gospodarki przestrzennej na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM w Poznaniu. 

Iwona Michałek- posłanka na Sejm VIII i IX kadencji, w latach 2019–2020 sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej, od 2020 sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej i następnie do 2021 w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii.

PANEL MIESZKANIOWY

𝐄𝐟𝐞𝐤𝐭 𝐦𝐨𝐭𝐲𝐥𝐚 𝐜𝐳𝐲 𝐞𝐟𝐞𝐤𝐭 𝐬𝐤𝐚𝐥𝐢?O tym jak wygląda aktualna sytuacja mieszkaniowa w Poznaniu i prognozach na przyszłość, będziemy rozmawiać z ekspertami podczas panelu mieszkaniowego. 

Poznań jak każde większe miasto ma określone wyzwania w polityce mieszkaniowej, wobec których musi sprostać oczekiwaniom społeczności. Wynikają one nie tylko z sytuacji międzynarodowej i krajowej, a przede wszystkim lokalnej, mając na uwadze preferencje lokalowe poznaniaków. Do podstawowych zagadnień związanych z tym terminem zaliczają się również pojawiające się problemy urbanizacyjne, polegające na odpowiednim zagospodarowaniu przestrzeni przy jednoczesnym zachowaniu rozsądku oraz korzyści, tak by możliwie unikać konfliktów interesów wśród inwestorów prywatnych i komercyjnych. Znaczący wpływ ma na to dobrze skonstruowana polityka mieszkaniowa władz miasta.

PANELIŚCI

Tomasz Lewandowski- od 2018 r. prezes Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych.

Adam Majewski- inżynier, przedsiębiorca z branży deweloperskiej. 

dr Łukasz Strączkowski- adiunkt w Katedrze Inwestycji i Nieruchomości Uniwersytetu Ekonomicznego. Interesuję się rynkiem nieruchomości, a przede wszystkim rynkiem mieszkaniowym - temu obszarowi poświęca w szczególności swoje badania.

dr hab. Sławomir Palicki- od 2004 r. pracownik Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, poza tym autor wykładów, seminariów, szkoleń, ekspertyz, wystąpień gościnnych w szczególności dotyczących obszaru nieruchomości.

dr Anna Mazurczak- wykładowczyni Uniwersytetu Ekonomicznego, zajmująca się problematyką funkcjonowania funduszy nieruchomości na świecie, inwestowaniu na rynku nieruchomości, finansowaniu inwestycji w nieruchomości, oceną potencjału inwestycyjnego nieruchomości, oraz zarządzania nieruchomościami.

Magdalena Sroka- działaczka samorządowa, specjalistka do spraw bezpieczeństwa, od 2019 posłanka na Sejm IX kadencji.

 

PANEL EKOLOGICZNY 

Kwestia rozwiązań ekologicznych w mieście jest jednym z najczęstszych, spornych tematów w debacie publicznej. Wycinka każdego drzewa w obszarze miejskim zawsze budzi wiele emocji i wątpliwości wśród mieszkańców. 

Czy władze miasta mają realne narzędzia do walki o czyste powietrze? Jak zadbać o zachowanie terenów zielonych w aglomeracjach? 

Podczas panelu ekologicznego będziemy rozmawiać o problemach miejskiego ekosystemu i możliwych rozwiązaniach. 

PANELIŚCI

Tomasz Urynowicz-  polski samorządowiec, działacz sportowy i społeczny, z wykształcenia politolog, radny Krakowa i sejmiku małopolskiego, w latach 2018–2021 wicemarszałek województwa małopolskiego.

Aneta Mikołajczyk- przedstawicielka koalicji ZaZieleń Poznań.

dr Robert Kalak- Biotechnolog i doktor nauk medycznych z zakresu biologii medycznej, zawodowo zajmujący się doradztwem w ochronie środowiska.Miłośnik przyrody aktywnie działający na rzecz jej ochrony m.in. w ramach Koalicji ZaZieleń Poznań, stowarzyszenia Prawo do Przyrody oraz jako wiceprzewodniczący Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. środowiska w Poznaniu.

dr Natalia Osten- Sacken- dr nauk biologicznych kierunek ekologia, obszar działania parazytologia i choroby zakaźne. Centrum Weterynarii UMK Toruń.

Stanisław Bukowiec-  polski dziennikarz, wydawca, działacz społeczny, samorządowiec, poseł na Sejm IX kadencji.

 

PANEL OSIEDLOWY

W ośrodkach wielkomiejskich funkcjonują jednostki pomocnicze samorządu terytorialnego, są to Rady Dzielnic bądź Rady Osiedli. Stanowią one swego rodzaju formę funkcjonowania rady gminy w miastach na prawie powiatu. 

Miasta nie mają spójnej strategii w tym obszarze. Radni posiadają odmienne zakresy zadań, budżety oraz formy wpływania na nadrzędne organy samorządu terytorialnego. Z podobną problematyką borykają się Młodzieżowe Rad Miast. 

Podczas dyskusji radni z jednostek pomocniczych z m.in. z Poznania, Torunia, Warszawy i Krakowa porównają swoje doświadczenia. Zastanowią się również czy warto standaryzować w Polsce tę formę aktywności społecznej, czy jednak lepiej zostawić dowolność włodarzom i tylko rozpropagować tę ideę zwiększając nikła frekwencję wyborczą do tych organów.

PANELIŚCI

Łukasz Kapustka- Radny Miasta Poznania.

Jan Strzeżek- Radny Dzielnicy Bielany Miasta Stołecznego Warszawy. 

Krzysztof Duda- w latach 2008-2016 członek i sekretarz Rady Okręgu nr 11 - Chełmińskie w Toruniu. Działacz społeczny od lat pracujący na rzecz mieszkańców Torunia. Obecnie Prezes Polskiego Funduszu Fundraisingowego wspierającego organizacje pozarządowe w pozyskiwaniu funduszy na działalność statutową. Redaktor naczelny portalu CTR24.pl. Zawodowo związany z administracją rządową i samorządową. 

Sebastian Maciejko- Działacz społeczny miasta Krakowa. 

Kamil Jastrzębski- Radny miasta Wieliczka.

* Organizator konferencji nie zapewnia parkingu. Najbliższe płatne parkingi: parking PWK(ul. Głogowska 11), parking pod Iglicą MTP(od ul. Grunwaldzkiej na przeciw Hotelu Sheraton), oraz Miejska Strefa Płatnego Parkowania.