Na czym polegają przeprowadzane przez nas konsultacje?

Prowadzone konsultacje polegają na wypełnieniu formularza z pytaniami dotyczącymi opinii na temat warunków życia w mieście Poznaniu. Arkusz uwzględnienia poszczególne podział na subregiony wytyczone na podstawie podziału na Rady Osiedli. Planujemy również spotkania z mieszkańcami 30 w regionach miasta Poznania. Pytania w formularzu są zarówno otwarte- pozwalają na udzielenie szerszej wypowiedzi, jak i zamknięte - wybór jednej lub kilku z możliwych odpowiedzi.

Jeśli chcesz wziąć udział w konsultacjach, masz 3 możliwości:

  • pozostawienia nam swojego adresu e-mail w celu przesłania formularza konsultacyjnego do samodzielnego wypełnienia na urządzeniu z dostępem do Internetu (Nie zbieramy maili – służy on tylko jednorazowemu wysłaniu ankiety),
  • stawienie się w miejscu i porze wskazanych w naszym kalendarzu i wypełnienie arkusza z konsultantem,
  • pozostawienie nam swojego adresu e-mail w celu umówienia spotkania z konsultantem.

Konsultacje będą prowadzone do października 2022r.

Dlaczego to robimy?

Założeniem projektu jest zebranie opinii mieszkańców miasta Poznania w fundamentalnych obszarach życia społecznego, takich jak transport, ekologia, edukacja, mieszkalnictwo, biznes, infrastruktura, samorząd, kultura. Poznań jest naszym głównym środowiskiem działalności, z naszych obserwacji wynika, że brakuje w tym mieście narzędzia do powszechnego badania opinii mieszkańców o mieście.

W ramach działań, duża liczba mieszkańców będzie mogła wyrazić swoje zdanie oraz przedstawić poglądy dotyczące samopoczucia, poziomu oraz warunków życia w społeczności poznańskiej. Dla każdego regionu miasta zostanie sporządzony raport, który w późniejszym etapie w połączeniu z wynikami arkuszy konsultacyjnych pozwoli ekspertom min. z zakresu socjologii, ekologi czy transportu stworzyć raport końcowy. Raport końcowy ukaże oczekiwania mieszkańców oraz ich aktualną sytuację społeczną - pokaże prawdziwy obraz naszego miasta.

Liczymy na to, że rezultaty z projektu „Konsultacje Poznania”, będą pożyteczne dla opinii publicznej, organizacji pozarządowych,

Kim jesteśmy?

Jako Fundacja Wielkopolska Pracownia Pomysłów działamy w obszarach propagowania przedsiębiorczości, edukacji obywatelskiej, krzewienia postaw patriotycznych oraz rozwoju społeczności lokalnych. Wykorzystujemy innowacyjne narzędzia i nowoczesne technologie w celu wspierania oraz integracji poszczególnych grupy społeczne. Kierując się zasadami etyki, poszukujemy rozwiązań biznesowych oraz mechanizmów rynkowych, które trwale i skutecznie poprawią jakość życia lokalnych społeczności.

Kalendarium konsultacji

Chcesz wypełnić formularz z konsultantem w terenie a nie odpowiadają Ci terminy w kalendarium? Zostaw nam swój adres e-mail a skontaktujemy się z Tobą by umówić spotkanie.